Thủ tục thỏa thuận quy hoạch kiến trúc .

 

1. Thành phần hồ sơ xin thoả thuận quy hoạch kiến trúc:

 

·    Văn bản đề nghị của Chủ đầu tư (Cty tư vấn thiết kế soạn )..

 

·    Quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp (UBND TP cấp).

 

·    Văn bản ý kiến về quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền theo quy định (UBND Quận, Sở QHKT, Sở Tài Chính, Sở XD,Cục Hàng Không ... UBND TP)

 

·    Sơ đồ vị trí khu đất TL 1/2000 – 1/5000 (Đơn vị thiết kế lập).

 

·    Bản đồ hiện trạng khu đất TL 1/200 – 1/500 (Đơn vị thiết kế lập)..

 

·    Bản vẽ tổng mặt bằng công trình TL 1/500 (Đơn vị thiết kế lập)..

 

·    Bản vẽ thiết kế sơ bộ kiến trúc TL 1/100 – 1/200 (Đơn vị thiết kế lập)..

 

·    Bản vẽ phối cảnh màu công trình (Đơn vị thiết kế lập)..

 

2. Nộp tại Sở Quy hoạch và Kiến trúc.

Nguồn tin: VPLS Quốc tế Hoàng Gia